Living Jackson

Benefits of cycling
Kerala to Europe| EP:27| Crossing UAE Boarder with Indian bike / എങ്ങനെ ബോർഡർ ക്രോസ്സ് ചെയ്യും എന്ന്

Kerala to Europe| EP:27| Crossing UAE Boarder with Indian bike / എങ്ങനെ ബോർഡർ ക്രോസ്സ് ചെയ്യും എന്ന്


Right now we are in UAE This is the third country in my trip. Hello guys, welcome. In todays episode I am here with full energy. You know what is special about todays episode Today we will be going to UAE Right now I am at Zohar near the Oman UAE border It is 50 KM away from the border I stayed here yesterday. In todays episode I will be showing you how to take an Indian vehicle and cross UAE border or any border for that matter. This is the first time that we are crossing a border driving. My plan was to get a room near the border and sleep till now. Morning is the best time to cross the border. There are few more things and I will be showing you all that. My luggage is ready and now let us go down. That is where Aamina is. I will tell you rest of the details from there. Watch without skipping. Those who haven’t subscribed do subscribe and become a part of my family. I am doing all these for you people. Subscribing is free and it is just a click on the subscribe button. Aamina is here. It is because the hotel parking was outside. I kept it here because I had to care about the things in the vehicle before crossing the border. The thing that we have to take care is that no one keeps something in our vehicle that is illegal. If something like that happens, even if it is a small packet, we will be screwed. Whenever you cross the border via road, you should stop your vehicle before reaching the border and check everything that you are carrying while crossing. That is what I am doing right now. This is a place where laborers live. They close this gate at night and it is safe. He told me that my lights where on. This is because of the norms and the light stays on all the time. You should check all the papers like ID card, IDP, carnet etc You should carry a photocopy too. I told you this while clearing the bike from Oman. Even if it comes in use on the border or not it is wise to carry it because you wont be able to get a photocopy near the border if they ask you for the same The border is 75 KM from here. I will show you something. See this. I got this from this cover. Do you know what this is? They are bullets. I found this when I was waiting here checking the route. What would be the situation if I take it to the border. I will read the name for you. It is bent on top. Maybe because some vehicles ran over it. I found it like this. The edge was protruding outside like this I took it to see what it was. I would be screwed if I take it to the border. Let it go away. It is 44 KM from here. I am near the border post. It is around 11 KM away now. I am not sure what we have here. Camera might not be allowed inside. I will tell you how it goes. They give me exit vis from here. This is a border checkpost. They are really friendly and asked me if I came from India. I have nothing to say against the Omani police. All I have to say are positive remarks. It is 10KM to the border and I would have to stop at several places in between. Camera is not allowed. They told me not to use the camera. We should not shoot things that are classified. They will give us a paper after marking exit visa from the first checkpost. A slip that looks like those donation slips that we find in India As I told it is 10 KM to the border. Looks like I am in freezone now. I already exited from a country. Now we are going to a new country. I guess it is free zone What we have now is the customs check post. I have to show them the Carnet and I will have to exit from Oman I will tell all the details after crossing the border. Let me get this done with. This is the location for customs clearance. Those vehicles that come in and go out complete their customs clearance from here. I have all the papers here, This contains Carnet and all other documents. We have a malayali bro who is working here and he contacted Aadhil and told him to tell me to contact him. I am waiting for him now. Let us get it cleared after he arrives. We can get it over with easily if we know someone here. I cleared the customs. As I told you from the video that I showed the process of entering to Oman, they have no idea what the Carnet is and what to do with it. They told me to go after stamping the visa and told me there is nothing else to do here. Our bro told them that, we will have some issues at UAE border. They asked me where should they stamp. They stamped and wrote a date at the place which I showed them. They didn’t add anything in their system. In most of the countries the case is the same. We just have to have the carnet with us. We are now going to the UAE area and this is the circuital time. I am so afraid whether I would have to come back due to any issues. They asked me for the insurance. I have to get an insurance from the UAE border. Without that we wont be able to enter. I am going to the UAE border now. What you see in front is the border. I am turning off the camera. Everything is over now UAE customs is over and the visa is stamped. If we are crossing via road to UAE from Oman there is no issue with insurance. We will get it from the border itself. It will cost you 350 Dirhams for 3 months. For 10 days it is 150 Dirhams I took the one for 3 months paying 350 Dirhams Those people here in the border post are really nice. They even provided me water. They didn’t even go deeply through the bags. They checked everything randomly. We are now in UAE and I have entered into the third country in my trip. India, Oman, UAE. I stopped here. And when I stopped a malayali came to me. He took the first selfie in UAE There are few things that you should know about. This is the border crossing process. It is very simple. When I took IDP they told me that it might not be valid in UAE. They didn’t even ask me for that. They only asked for Carnet, passport and insurance. We dont need anything else. What we saw till yesterday are vehicles with yellow license plates. From now on we will see ones with white license plates. I am so happy now. This is the country where I started dreaming about this ride. Very very happy. If we are ready to work hard we can achieve anything. This border crossing is the proof for the same. I dont know what is next. But now I am in UAE. So happy that I am able to achieve this in my life. There is nothing else to say. Let us go from here. We will be going to Sharjah now. I am unable to check the distance because I dont have internet connectivity There are some bikers from Abu Dhabi waiting for us. We have the guy who came to Kerala with an Abu Dhabi registered BMW waiting there. I will talk to them and then I will be going to Sharjah So… We will see again in the next episode with the views from UAE If you have any doubts regarding the border crossing you can ask me through the comment box below. I already told you the rate for insurance, also about IDP, Carnet etc. So that is it guys. See you in the next episode. As I told you there are bikers here who came to meet us. I hope you know Riyas bro.

100 comments on “Kerala to Europe| EP:27| Crossing UAE Boarder with Indian bike / എങ്ങനെ ബോർഡർ ക്രോസ്സ് ചെയ്യും എന്ന്

 1. bro Dubai Gold souk Explore ചെയ്യൂലേ… ഇറാനി മാർക്കറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങ് 😍

 2. അജ്മാനിൽ എത്തിയാൽ jurf ഇൻട്രസ്റ്റീൽ 1ൽ വരുമെന്ന് പ്രദീക്ഷിക്കുന്നു, 😘

 3. സ്വപ്നം കണ്ടതെല്ലാം ചാരത്തെത്തും നേരം ഒമാൻ മറക്കല്ലേ shaki bro 😍😍😍👍

 4. ബ്രോയുടെ കൈയിൽ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് problem ഇല്ല ….
  ഇല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റിൽ finger print ആയേനെ ..

 5. ഷാർജ റോള മാളിൽ വരുന്നത് എപ്പളാണെന്ന് മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അരിക്കണേ… ശാക്കിർ ബ്രോനെ നേരിട്ട് കാണാനാണ് പ്ലീസ്‌…

 6. ഇക്ക ദിബ്ബ ഫുജൈറ വഴിയാണൊ ഷാർജയിലേക്ക് പോകുന്നത്
  അണെങ്കിൽ

 7. ദിബ്ബ കഴിഞ്ഞ് അൽ ബിദിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്നു നിർത്തണം കാണാനാണ്

 8. ഷാക്കിർ ബ്രോ "gun bullet" video യിൽ കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല  എന്ന് തോന്നി,….

   പറഞ്ഞത് തെറ്റായെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കൂ… പിന്നെ bro അത് എടുത്ത് check ചെയ്ത് പിന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൽ ബ്രോയുടെ finger പ്രിന്റ് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ….. 🤔🤔

  ഒന്നും വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു 

  ഇങ്ങനെ ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്പം ശ്രേദ്ധിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പടച്ചോൻ നല്ലതു മാത്രം വരുത്തട്ടെ

   # bullet കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുന്നത്  video ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരുകാരണവശാലും miss ആകാതെ സൂക്ഷിക്കൂ please it's my request bro❗️… 👍✌️🥰🥰😍

 9. ഷാക്കിർ ബ്രോ "gun bullet" video യിൽ കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല  എന്ന് തോന്നി,….

   പറഞ്ഞത് തെറ്റായെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കൂ… പിന്നെ bro അത് എടുത്ത് check ചെയ്ത് പിന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൽ ബ്രോയുടെ finger പ്രിന്റ് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ….. 🤔🤔

  ഒന്നും വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു 

  ഇങ്ങനെ ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്പം ശ്രേദ്ധിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പടച്ചോൻ നല്ലതു മാത്രം വരുത്തട്ടെ

   # bullet കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുന്നത്  video ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരുകാരണവശാലും miss ആകാതെ സൂക്ഷിക്കൂ please it's my request bro❗️… 👍✌️🥰🥰😍

  All the very best journey dude…. ✌️✌️👍

 10. യാത്രകൾ എന്നും എനിക്ക് ഒരു വീക്നെസ് ആണ് . .

 11. ഹായ് ഫ്രറെൺസ്' ഏനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞു സഹായം വെണമായിരുന്നു? ഞാൻ ചൈത് കൊണ്ട്ിന്ന ജോലി എന്നിക്ക് നഷ്ട മായ് രണ്ട് മാസതോളം മറ്റെരു ജോലി അന്യേഷിച്ച് നടന്നു ഒന്നും ശരി അയില്ല
  അപോളണ്
  ഒരു പുതിയ യൂടൂബ് ച്ചാന ൽ തുടങ്ങാമ് എന്ന് കരുതിയത് അങ്ങനെ ചാനലെക്കെ ക്രിയേറ്റ് ച്ചൈതു അപോളാണ് അടുത പ്രേബ്ളം 1000 സബ്സ്ക്രൈബ് വെണം
  🥺
  ഞാനെരു തുടക്കകാരൻ
  ആയതു കൊണ്ടും
  സമ്പത്തികം കുറവായത് ക്കൊണ്ടും നല്ല കാമറയും മൊബൈലും വാങ്ങിക്കൽ
  നടക്കില്ല
  അത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാരിറ്റി ക്കുറഞ്ഞ വീടിയോ പെട്ടന്ന് വീവെ സിനെ ക്കിട്ടാൻ വളരെ പാടാണ്
  പിനെ വെറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതത് കൊണ്ട് സാബത്തികമായ്
  കുറച്ച് ബുധിമുട്ടിലാണ്
  അത് കൊണ്ട് തന്നെ
  യൂട്യൂബീലെ വരുമാനം
  എത്രയും പെട്ടന്ന് കിട്ടിയാൽ അത്രയും സന് ധോഷം

  ഇതിന് നിങ്ങൾ എന്റെ ച്ചനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്
  ചൈത് സാഹയിക്കും എന്ന് ഞാൻവിശ്രസിക്കുന്നു '🙏🏿 (നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുബി ലാണ് എന്റെ ജീവിതം)
  വീടിയോസ ഒന്നും അപ് ലോട് ചൈതിട്ടില്ല അദ്യ വീടിയോ നല്ല കൺട്റ്റ് ഉള്ളതാവണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഒരു ആയ്ച്ചക്കുളിൽ പ്രതിക്ഷിക്കാംhttps://studio.youtube.com/channel/UCVn_VVsUgFUl8VqVABko_oQ/monetization

 12. 1200 വോട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലാണ് അഷറഫ് ബായി നമ്മൾ ഒന്ന് ആഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചാൽ ഒന്നാമതെത്താം ഇന്ന് ഉച്ചയോട് മത്സരം അവസാനിക്കും

 13. 14:10 ഇനി അങ്ങനെ എത്ര രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെ ഷാകിർ ബ്രോ..❤❤👍👍all the very best….❤❤👍👍💪💪💪💪🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳❤❤🌷

 14. 13:4,5,6,7,8….Ee time machunte ullile aa feeling ath oru ഒന്ന് ഒന്നര വരും ല്ലേ….😍😍👍👍❤🌷❤❤

 15. ബ്രോ സുഖമല്ലേ… വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനാവശ്യ സാധനങ്ങൾ തൊടരുത്….

 16. Asharaf ഇപ്പൊൾ കുറച്ചു വോട്ടുകൾക്ക് പിറകിൽ ആണ്…വോട്ടെടുപ്പ് തീരാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം… ഇനിയും ആരെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപേക്ഷ വിച്ചാരിക്കല്ലെ…..

 17. അവസാന മണിക്കൂറുകളാണ്..
  കട്ടക്ക് കൂടെ നിക്കണേ..❤️
  മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളെ വിജയിപ്പിക്കണെ…

  പ്രളയത്തെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് അതിജീവിച്ചവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ…

  ഇൗ ഹാട്രിക്കിലൂടെ മലയാളി മഹിമ ഒന്ന് കൂടി ലോകം അറിയണം….
  ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ലിങ്കുകൾ എല്ലാം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലയാളികളുടേതാണ് ആണ്. എല്ലാവരും വിജയിക്കും വിജയിക്കണം. ഓരോരുത്തർക്കും വേറെ വേറെ വോട്ട് ചെയ്യണം
  1.ashraf excel
  2.Georgy pandalam
  3.Priyanka nithil
  4. gokul g pillai
  5. Ajeesh Ajayan
  ——————————
  വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് :
  1.ashraf excel
  World (india)
  സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി മണികൂറുകൾ മാത്രമേ ഒള്ളു വോട്ടിങ്ങ് തീരാൻ കൈവിടരുത് പ്ലീസ്!
  https://polar.fjallraven.com/contestant/?id=7043

  2.Georgy pandalam
  Medetaranian (france)
  സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി മണികൂറുകൾ മാത്രമേ ഒള്ളു വോട്ടിങ്ങ് തീരാൻ കൈവിടരുത് പ്ലീസ്!
  https://polar.fjallraven.com/contestant/?id=7252
  നിങ്ങൾ വോട്ടിങ്ങ് ലിങ്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യ്ത് വോട്ട് ചെയ്യ്തു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം please
  Voting link 👇👇
  https://polar.fjallraven.com/contestant/?id=7252

  3.priyanka nithil
  Nordic east (finland)

  മറ്റൊരു റീജിയനിൽ നിന്നും ഫിയൽറാവൺ പോളാർ എക്സ്പെഡിഷനു യൂറോപ്യൻസിനോട് മാത്രം മത്സരിക്കുന്ന ഈ മലയാളിക്കു കൊടുക്കാം 10 സെക്കന്റ് ചിലവാക്കി ഒരു വോട്ട്..

  www.voteforpriyanka.in

  NB: Priyanka Nithil is not competing against any other Malayalees/Indians. She is second in Nordic east competing against Scandinavians..

  Just 6 days to countdown…

  Your 10 seconds to vote decides her Destiny!!!

  #FJALLRAVEN #expedition

  4. Gokul M Thiruvathilil
  Australia
  സോറി guyട എനിക്ക് കൂടെ ഒരു വോട്ട് . ഓസ്ത്രേലിയയിൽ ഒന്നാമതാണ്. പക്ഷേ ഓഷ്യാനിയ റീജണിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ എനിക്കും പോകാൻ പറ്റും.വോട്ട് ചെയ്യണ്ട ലിങ്ക് https://polar.fjallraven.com/contestant/?id=8331&fbclid=IwAR0vT1ITap58x-ygBB2X9oAxpMVu-P4hKAedRMVJCHoQpzKncBJNHKHXajQ

  5.Ajeesh Ajayan

  വോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് സാധിക്കാത്തവർ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യൂ: https://www.facebook.com/ashrafexcel/videos/436852713670397/
  ———————————
  Instagram: http://www.instagram.com/ashrafexcl

  വോട്ടുചെയ്യുവാൻ :

  ഒരു #മലയാളി അല്ലെ? സഹായിച്ചൂകൂടെ…
  കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലും കേരളം ഒരുമിച്ചുനിന്നപ്പോൾ ലോകത്തിലെത്തന്നെ ഏറ്റവും സാഹസികമായ യാത്രകളിലൊന്നായ ഫിയൽരാവൻ പോളാറിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം നിയോ​ഗും, ബാബുക്കയും പങ്കെടുത്തു.
  ഈ വർഷം കേരളത്തിൽനിന്നും കുറേയധികം പേർ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ മലയാളം ട്രാവൽ വ്ലോ​​ഗർ അഷ്റഫ് എക്സലും തെലങ്കാനയിൽനിന്നുള്ള മത്സരാർത്ഥിയും തമ്മിലാണ് കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്നത്.
  നമ്മളൊരുമിച്ചാൽ അഷ്റഫിലൂടെ കേരളം പോളാർ എക്സ് പെഡിഷനിൽ ഹാട്രിക് അടിക്കും.
  അതോടൊപ്പം അഷ്റഫിന്റെ യൂടൂബ് ചാനലായ റൂട്ട് റെക്കോർഡ്സിലൂടെ മൈനസ് 40 ഡി​ഗ്രി താപനിലയിൽ ഉത്തരധ്രുവത്തിലൂടെയുള്ള ഒരാഴ്ച നീളുന്ന സാഹസികയാത്രയുടെ മനോഹരമായ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം.

 18. Shakir ninte chenal kanan na indavulla bye
  Ellavarum Onnu ashraf ikka na sapport cheyumo pls
  Ivank kurachu Jada kudthal an

 19. നെറ്റ് വർക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നുവെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ offline മാപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ കയറി ആ പോകുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി പിന്നീട് ആ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് ആവശ്യമില്ല വളരെ ഉപകാരം ആകും അത്

 20. Bro I think you have done a mistake you should have not been touch with your hand you could have have touch with only with your hand gloves 😉

 21. I expected Qatar name also ,but unfortunately you didn't mention. You visited here with our Qatar manjappada in this journey without aamina.😂poya vazhi marakkaruth ✈

 22. നിങളുടെ ആ ഫീലിങ്ങ്സ് മനസിലാകുന്നുണ്ട് ബ്രോ ഗ്രേറ്റ് ഫീലിംഗ് ബ്രോ

 23. Bro,,, മഞ്ഞ ലൈൻ ഉള്ളേടത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല,

 24. That bullet is for hunting and sports rifles. 7.92×57 a 100+ year old design from Germany. Gamers will know it from the Kar 98k sniper rifle (used as standard rifle in Nazi Germany in 1935).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *